Praktijkfolder – Huisartsen MCNO – Nijmegen
Header afbeelding
Berg en Dalseweg 63 6522 BB Nijmegen Tel:024 - 382 86 82

Praktijkfolder

Inleiding
In deze folder informeren wij u over de werkwijze van de huisartsen van Medisch Centrum Nijmegen Oost.

Praktijken
Onze huisartsengroep bestaat uit 3 aparte praktijken. Het betreft de praktijken van de dokters Quanjel / Gaal / Steeghs, dokter Verbeten / Sloots, en dokter Suidman. We maken gebruik van gezamenlijke voorzieningen en een gezamenlijk team van praktijkmedewerkers, maar zijn nog steeds als aparte praktijken werkzaam, dat wil zeggen: elke praktijk heeft haar eigen patiënten.

Telefonische bereikbaarheid
U kunt ons centrum bereiken van 8.00 tot 15.00 uur op het nummer: 024 – 382 86 82.

Na 15.00 uur zijn we alleen bereikbaar voor spoedgevallen (zaken die niet kunnen wachten tot de volgende werkdag).

Voor spoedgevallen kunt u ons altijd tussen 8.00 en 17.00 uur bereiken via de spoedlijn: 024 – 382 86 86

Spoedgevallen
In geval van spoed heeft u direct zorg nodig omdat wachten onverantwoord is. Belt u in dat geval het nummer van de huisartsenpraktijk: 024 – 382 86 82 en kiest u optie 1 uit het keuzemenu. U kunt ook direct het spoednummer bellen: 024 – 382 86 86. Belt u svp alleen voor spoed als er sprake is van een ernstige situatie. Anders blokkeert u misschien de lijn voor een andere patiënt. Bij levensbedreigende situaties belt u direct het landelijke spoednummer 112.

Huisartsenpost
Als u tussen 17.00 en 08.00 uur, in het weekend of op feestdagen met spoed huisartsenhulp nodig heeft, belt u de CHN Huisartsenpost Nijmegen: 0900 – 8880

De huisartsenpost is er WEL voor:
• Klachten die optreden buiten de openingstijden van de praktijk en die niet kunnen wachten tot de volgende werkdag van uw huisarts
• Recepten voor medicijnen die u snel moet innemen en die u niet meer in huis heeft
• Telefonisch overleg over een verontrustende klacht
• Verwijzing naar de spoedeisende hulp van een ziekenhuis

De huisartsenpost is er NIET voor:
• Klachten die kunnen wachten tot de volgende werkdag van uw huisarts
• Mensen die overdag geen tijd hebben om naar de huisarts te gaan
• Herhalingsrecepten voor niet-urgente medicijnen
• Een second opinion

Triage
Bij het maken van een afspraak zal de assistente vragen naar de reden van het bezoek en de tijd die u ervoor nodig denkt te hebben. Zo kan beter worden ingespeeld op uw hulpvraag (triage). Uiteraard bent u niet verplicht de reden te vermelden.
Bij het beantwoorden van uw medische vragen of het geven van uitslagen zal de assistente u zo goed mogelijk te woord staan.

Spreekuur
De spreekuren vinden in de ochtend plaats en afhankelijk van uw huisarts op verschillende middagen. Voor een afspraak wordt 10 minuten gereserveerd. Heeft u meer tijd nodig, bijvoorbeeld wanneer u meerdere klachten heeft, meldt dit dan bij het maken van de afspraak. Zo kunnen we het uitlopen van een spreekuur zoveel mogelijk beperken.

Telefonisch spreekuur
Indien nodig of gewenst kan de huisarts u op het telefonisch spreekuur terugbellen. Dit telefonisch terugbelspreekuur is in de regel tussen 11.30 – 13.30 uur, maar verschilt per huisarts. Het telefonisch spreekuur is bedoeld voor korte vragen.

Huisbezoek
Indien uw gezondheid het niet toelaat naar het spreekuur te komen kunt u een bezoek aan huis aanvragen op 024 – 382 86 82. Wij vragen u hiervoor te bellen tussen 8.30 en 10.00 uur voor een goede planning van de dag. De visites worden ofwel tussen 11.30 en 14.00 uur gereden ofwel later in de middag. Omdat er in ons centrum betere onderzoek- en behandelmogelijkheden zijn, adviseren wij u, indien mogelijk, een afspraak te maken voor het spreekuur in de praktijk.

Herhaalrecepten
Voor het aanvragen van herhaalrecepten zijn er 3 mogelijkheden:

1. U belt het praktijknummer 024-3828682 en kiest voor optie 3. Vervolgens kunnen klanten van apotheek Nijmegen Oost, apotheek Beckers en apotheek Pegasus herhaalmedicatie aanvragen via een zogenaamd herhaalnummer. Dit vindt u terug op het etiket van uw doosje.

2. Via de website www.mcnoost.nl : selecteer in het keuzemenu >herhaalrecepten en vervolgens >online herhaalrecepten. NB U moet zich registreren. Wij zijn verplicht uw identiteit te verifiëren, zodat het ongeveer 2 werkdagen kost voor u een bevestigingsmail ontvangt waarmee u daadwerkelijk online herhaalrecepten kunt aanvragen.

Doktersassistentes
De doktersassistentes hebben een veelomvattende taak, waarvoor zij een speciale medische opleiding hebben gevolgd. Zij zorgen ervoor dat de organisatie van ons centrum zo goed mogelijk verloopt en dat de patiënten laagdrempelig terecht kunnen met vragen. Bovendien dragen ze zorg voor een constante bereikbaarheid voor spoedgevallen.

Daarnaast hebben ze hun eigen spreekuur voor de volgende diensten: bloeddrukmetingen, suikercontroles, urine onderzoek, hechtingen verwijderen, wratten aanstippen, oren uitspuiten, uitstrijkjes, gehooronderzoek, toediening van injecties en het verbinden van wonden.

Voor deze zaken kunt u direct met de assistente een afspraak maken, ook van 8.00-15.00 uur op 024 – 382 86 82.

Praktijkondersteuners
Een praktijkondersteuner is in Nederland een functie in de huisartsenzorg; letterlijk de ondersteuner van de huisartsenpraktijk, vaak afgekort tot POH (PraktijkOndersteuner Huisartsenzorg). Er zijn twee specialisaties: somatiek en geestelijke gezondheidszorg. De functie wordt ingevuld door diverse zorgprofessionals met een relevante beroepsopleiding, relevante werkervaring en een aanvullende bedrijfsopleiding.

Praktijkondersteuner Somatiek (POH-S): Deze praktijkondersteuner begeleidt patiënten met een lichamelijke chronisch aandoening, met name met diabetes, astma/ COPD en hart- en vaatziekten. Zo geeft de praktijkondersteuner voorlichting over het ziektebeeld, begeleidt de patiënt bij medicatiegebruik en veranderingen in de leefstijl en voert controleonderzoeken uit. Een praktijkondersteuner beschikt over een eigen werkruimte binnen de huisartspraktijk, waarin zij zelfstandig patiënten kunnen behandelen. Een praktijkondersteuner heeft een eigen spreekuur en zal ook patiënten bezoeken. Een praktijkondersteuner is niet bevoegd om nieuwe medicatie voor te schrijven en diagnoses te stellen. Wel kan een praktijkondersteuner een andere discipline consulteren en i.o.m. de huisarts of medisch specialist iemand op laten nemen in het ziekenhuis, vanwege achteruitgang of verergering Daarnaast hebben de praktijkondersteuners een rol in de zorg voor ouderen. Zij doen huisbezoeken voor bijvoorbeeld wondverzorging, geheugentesten of voor het verlenen van de hierboven genoemde zorg als een oudere niet meer mobiel is.

Praktijkondersteuner Geestelijke GezondheidsZorg (POH-GGZ): Deze ondersteunt bij psychische problemen in samenwerking met de huisarts. De werkzaamheden zijn gericht op het helder krijgen van psychische aspecten van gezondheidsproblematiek, goede doorverwijzing en urgentiebepaling (triage), kortdurende begeleiding, psycho-educatie, continuïteit van zorg/casemanagement en preventie. Afspraken met een van de praktijkondersteuners kunt u maken aan de balie of aan de telefoon.

Opleiding
Alle huisartsen zijn actief bij het opleiden van nieuwe huisartsen, ofwel op de universiteit ofwel in de praktijk. In ons centrum zijn er steeds 2 tot 4 huisartsen in opleiding. Het zijn afgestudeerde artsen die nu hun specialisatie doen voor huisarts. Ze werken zelfstandig, onder de verantwoordelijkheid van een van ons. Daarnaast bieden wij ook andere stageplaatsen aan. Zo kunt u af en toe een stagiaire -doktersassistente of – praktijkondersteuner tegenkomen.

Privacy
Vanzelfsprekend nemen wij uw privacy serieus. Uw gegevens zijn goed beschermd, uitwisseling vindt plaats volgens de vingerende normen (LSP) en alleen als u daarvoor toestemming hebt gegeven.

Een klacht? Bespreek uw onvrede met uw huisarts
Wanneer u ontevreden bent, stellen we het op prijs dat u dit met ons bespreekt. Wanneer wij op de hoogte zijn van uw onvrede, dan kunnen wij proberen het voor u op te lossen.

Is dit lastig voor u of komt u er met ons niet uit, dan kunt u uw klacht bespreken met een onafhankelijke en onpartijdige klachtenfunctionaris. De klachtenfunctionaris zoekt samen met u naar een oplossing van uw klacht of probleem. De klachtenfunctionaris kan proberen de klacht te bemiddelen. De klachtenfunctionaris kiest geen partij en heeft daarom geen oordeel. Alles wat u de klachtenfunctionaris vertelt, is vertrouwelijk. U kunt het klachtenformulier gebruiken op de website van SKGE. De klachtenfunctionaris is eventueel te bereiken op telefoonnummer 088 0229190.

Als u er met uw huisarts en met bemiddeling door de klachtenfunctionaris niet uit komt, kunt u een uitspraak over uw klacht vragen bij de geschilleninstantie huisartsenzorg. Deze onafhankelijke commissie bestaat uit een voorzitter (jurist) en uit leden namens de patiënten en uit leden namens de huisartsen. De commissie wordt bijgestaan door een ambtelijk secretaris die ook jurist is.

Het oordeel van de geschilleninstantie is bindend. Meer informatie kunt u in de folder vinden in de wachtkamer en op www.skge.nl.