Wetenschappelijk onderzoek – Huisartsen MCNO – Nijmegen
Header afbeelding
Berg en Dalseweg 63 6522 BB Nijmegen Tel:024 - 382 86 82

Wetenschappelijk onderzoek

Mededelingen

Wetenschappelijk onderzoek in de huisartspraktijk

Uw huisartspraktijk neemt deel aan wetenschappelijke onderzoeksprojecten van de afdeling Eerstelijnsgeneeskunde van het Radboudumc. Het doel van wetenschappelijk onderzoek bij de afdeling Eerstelijnsgeneeskunde is het verbeteren van de patiëntenzorg en het medisch onderwijs.

WAT GEBEURT ER MET UW GEGEVENS?

Als u uw huisarts bezoekt, worden uw medische gegevens vastgelegd in de computer. Zo heeft de huisarts altijd de informatie bij de hand: voor welke klachten u al eens eerder op het spreekuur kwam, welke medicijnen u daarvoor voorgeschreven heeft gekregen en of u al dan niet een specialist hebt bezocht. Deelname van uw huisarts aan wetenschappelijk onderzoek houdt in dat deze gegevens niet alleen door uw huisarts worden gebruikt, maar dat de gegevens door uw huisarts ook ter beschikking worden gesteld aan het Radboudumc voor wetenschappelijk onderzoek. Uiteraard gebeurt dit niet in een (direct) herleidbare vorm, zoals u hieronder onder het kopje ‘Bescherming privacy’ kunt nalezen.

BESCHERMING PRIVACY

Uw gegevens worden gecodeerd opgestuurd naar het onderzoekscentrum van de afdeling Eerstelijnsgeneeskunde van het Radboudumc. Gecodeerd houdt in dat de namen van patiënten door een nummercode worden vervangen en de adresgegevens worden verwijderd, zodat de gegevens voor de onderzoekers niet tot u als patiënt herleidbaar zijn. Alleen bij de huisarts is bekend welke persoon bij welk nummer hoort. In de brochure Gedragscode Gezondheidsonderzoek van de Federatie van Medisch Wetenschappelijke Verenigingen (www.cbpweb.nl) staan gedragsregels voor het juiste evenwicht tussen de wet die de privacy van patiënten beschermt en de regels die gelden voor goed wetenschappelijk onderzoek. Bij de gegevensverwerking door uw huisarts worden deze gedragsregels strikt nageleefd.

Als u desondanks bezwaar heeft tegen het gebruik van uw medische gegevens, kunt u dat kenbaar maken aan uw huisarts of praktijkassistente. In dat geval worden uw gegevens niet gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek.

Als u nog vragen heeft over deze informatie, kunt u daarvoor contact opnemen met uw huisarts.